Dioptrías de Tiffen

Dioptría de campo completo de 138 mm

Dioptría de campo dividido 138mm

Diámetro de buzón 138mm

Tira de dioptrías 138mm